ASIN AQUA Net

Kompaktný dávkovací a riadiaci systém na starostlivosť o bazénovú vodu s pripojením na internet.

ASIN AQUA Oxygen

Najkomplexnejší bezchlórový systém starostlivosti o vodu v bazéne.            

ASIN AQUA Home

Systém s najmodernejšími funkciami na kontrolu kvality vody v bazéne.

ASIN AQUA Salt

Elektrolyzér na slanú vodu s najmodernejšími funkciami na kontrolu kvality vody v bazéne.