Starostlivosť o bazénovú vodu

 Ako sa teda starať o bazén a bazénovú vodu? Pretože správna starostlivosť o bazén a vodu vám umožní nielen ochrániť zdravie a bezpečnosť svojej rodiny, ale aj predĺžiť životnosť bazéna a zlepšiť jeho prezentáciu.

Ako dezinfikovať bazénovú vodu ?

Dezinfekcia bazénovej vody spočíva v pridávaní bazénovej chémie, alebo v dávkovaní takých chemických prípravkov do bazénovej vody, ktoré zabránia rozmnožovaniu škodlivých organizmov vo vode.

Riasy, baktérie a podobné mikroorganizmy zapríčiňujú v bazénovej vode zozelenanie, zhnednutie, zmútnenie vody, alebo iné zmeny, následkom ktorých voda zapácha a je možné ju označiť aj za zdraviu škodlivú.

Takúto vodu je potrebné dezinfikovať  a týchto mikroorganizmov ju zbaviť. 

K tomu slúžia chemické prípravky, biocídy, ktoré spoľahlivo zneškodnia mikroorganizmy a  vodu vyčistia. 

Aby tieto prípravky správne fungovali, musí byť splnených niekoľko chemických podmienok. Okrem iného musí byť nastavené pH vody na 7,20 až 7,60. Úplne ideálna hodnota pH je 7,20.

Nižšie pH, tzn pod 7,00 sa označuje ako kyslé prostredia, nad 7,30-7,40  ako prostredie zásadité. Ak máte vodu mimo uvedených rozsahov, je dezinfekčná chémia málo účinná, resp., neúčinkuje vôbec. 

Určite ste sa stretli s konštatovaním, že bazénová voda smrdí od chlóru … je to dôsledok zle nastaveného pH.

Ak je pH nastavené dobre,  chlór v bazéne nie je cítiť ako zapáchajúci.

Na meranie parametrov vody použite testery bazénovej vody. 

Pranie pieskového filtra

Pranie pieskového filtra je jedno z najdôležitejších úkonov pri údržbe bazéna. Pri praní filtra sa z piesku uvoľnia zachytené mechanické nečistoty, mŕtve riasy, zbytky pokožky, ktoré sa tam zachytili a tieto nečistoty sú odplavené do kanála. 

Pranie sa iniciuje pootočením 6 cestného ventilu na bazénovom filtri (alebo podobného ovládacieho bazénového ventilu) do polohy “pranie”. Následne sa zapne filtrácia bazéna a čerpadlo vytlačí praciu vodu do kanála – odpadu.

Netreba zabudnúť otvoriť ventil, ktorý je uzatváracím smerom do odpadu kde má odtiecť pracia voda…

Po primeranom čase prania filtra sa vypne čerpadlo, šesťcestný ventil sa prepne do polohy dopieranie a čerpadlo sa na niekoľko sekúnd znovu zapne. Na dopieranie stačí cca 10 sekúnd.

Po praní, dopieraní filtra sa šesťcestný ventil prepne naspäť do polohy “filtrovanie”.

Po vypratí filtra sa dopustí do bazéna čerstvá voda a môže sa spustiť filtrácia bazéna s čistým “vypratým” filtrom

Výmena piesku v bazénovom filtri

Výmena piesku sa odporúča vtedy, keď sú zrniečka piesku “opotrebované” …

Dochádza k tomu cca do 2-3 rokov filtrovania. 

Vymeňte piesok za nový, zvýši sa kvalita filtrovania vášho bazéna a budete mať čistejšiu vodu.

Tí, ktorí chcú do kvality filtrácie bazénovej vody investovať trochu viac a ešte viac ju skvalitniť, môžeme im odporúčať použitie filtračného skla. Do filtra sa ho pridáva cca o 15-20 % menej, ako klasického piesku

Starostlivosť o pieskový filter pri bazéne

Starostlivosť o pieskový filter spočíva v pravidelnej kontrole tlaku pri filtračnom procese. Prekročenie tlakových pomerov v pieskovom filtry môže znamenať prasknutie filtra a značné škody na bazénovej technológii.

Koľko hodín denne treba filtrovať bazén

Filtrovanie bazénovej vody a doba, ako dlho sa má voda v bazéne filtrovať … , o tom kolujú na internete mnohé vzájomne okopírované a často nepravdivé informácie.  

Niektoré zdroje hovoria o filtrovaní vody, bez určenia závislosti na teplote bazénovej vody, výkone filtrácie a záťaže bazéna kúpajúcimi sa…

Pri filtrovaní vody dochádza k cirkulácii vody v celom objeme bazéna, k distribúcii bazénovej chémie aby v súvislosti s tým k  samotnému dezinfikovaniu vody. Pri dezinfekcii bazénovej vody sa umŕtvujú riasy, choroboplodné zárodky a všetko živé, mikroskopické, čo vode nemá čo robiť …

Pomerne významný podiel na dobe filtrácie bazéna má teplota vody. Naše dlhoročné skúsenosti hovoria o tom,  že teplota bazénovej vody na úrovni 26 C sa musí filtrovať 14-16  hodín denne, ba i viac.  Na zreteľ však treba brať aj výkon bazénovej filtrácie.

Žiaľ, mnohí zákazníci v snahe ušetriť na bazéne (ale niekedy aj v dôsledku prirodzenej nevedomosti, zlému informovaniu a pod.,) zvolia filtračný systém, ktorý je na hraniciach výkonu pre daný objem bazéna. Na vine sú často aj samotní výrobcovia filtračných systémov, ktorí poddimenzovávajú pomer objem bazéna / filtračný výkon. 

Teplota vody okolo 30° C sa musí filtrovať takmer nonstop.

Hlavne v prípadoch detských bazénov, bazénov pre batoľatá, kde sa udržiava teplota nad 30 C  platí, že doba filtrácie musí byť čo najdlhšia. Častým javom je, že sa to nedodržiava a voda nie je zdravá.

Názor, že pri kratšej dobe filtrovania bazénovej vody sa ušetrí na nákladoch za elektrickú energiu, treba spočítať, koľko stojí nasadenie šokovej terapie a ostatnej bazénovej chémie pre ozdravenie bazénovej vody.